Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

30 czerwca 2005 |

Inwestycja polegała na modernizacji, rozbudowie i adaptacji budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla województwa świętokrzyskiego. W skład robót weszły: przebudowa układu wewnętrznego i elementów zewnętrznych istniejącego budynku, wyburzenie hali gimnastycznej, budowa nowego skrzydła – budynek o funkcji administracyjno-biurowej, wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W nowym skrzydle są dwie kondygnacje nadziemne i suterena. Obiekt został wyposażony w pełną klimatyzację, wentylację, jest system monitoringu, informujący o ewentualnych usterkach, system bezpieczeństwa dla pracowników. Powierzchnia obiektu po rozbudowie wynosi około 4400 m2.

Zobacz również