WSZ Kielce – budowa Oddziału Kardiochirurgii

30 czerwca 2010 |

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii. Nowy obiekt ma ponad 2 tys. m² powierzchni użytkowej.

Zobacz również