PHU Wykonawca – salon sprzedaży ul. Skrzetlewska

30 grudnia 2013 |

Przy ul. Skrzetlewskiej powstała nowa siedziba hurtowni materiałów budowlanych Wykonawca. Budynek ma

ok. 750 m².

Zobacz również