Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 27

23 kwietnia 2010 |

Przedmiotem inwestycji było wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 27 w Kielcach obejmujących w szczególności budowę:

  1. boiska do piłki nożnej o wymiarach 32,10 m x 66,00 m o całkowitej pow. 2118,60 m2 (pole gry 26,00 m x 56,00 m ) z ogrodzeniem po obwodzie boiska o wys. 4-6 m, wyposażonym w piłkochwyty o wys. min. 6 m i nawierzchnią ze sztucznej trawy.
  2. boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10 m x 32,10 m o pow. 613,11 m2 (pole gry 15,1 x 28,1 m) z ogrodzeniem po obwodzie boiska o wys. 4 m i nawierzchnią poliuretanową.
  3. budynku sanitarno – szatniowego o powierzchni użytkowej 58,20 m2 , zaprojektowanego jako budynek systemowo – modułowy, wersja Standard ( składający się z pomieszczenia trenera, magazynu, 4 łazienek oraz 4 szatni) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. i wentylacyjną,
  4. zagospodarowania placu budowy w tym: ciągi komunikacyjne, zieleń,
  5. drenażu oraz przyłącza: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
  6. zasilania oraz oświetlenia zespołu boisk sportowych

 

Zobacz również