Czy właściciel nieruchomości może wyrzucić najemcę bez przyczyny?

14 listopada 2018 |

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego jest w polskim ustawodawstwie bardzo ograniczona. Najemcy nie są bezsilni w przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy najmu przez właściciela nieruchomości, a ich prawa ściśle określa ustawa o ochronie praw lokatorów.

„Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów zawiera zamknięty katalog przyczyn, z powodu których możliwe jest wypowiedzenie umowy przez właściciela”, mówi radca prawny Marta Adamczyk i podkreśla: „Bezpieczeństwo najemcy zapewnione jest w niej w bardzo szerokim zakresie”.

Przede wszystkim właściciel nie może w sposób dowolny kształtować treści umowy, mającej go wiązać z najemcą, tj. nie może wprowadzić innych, nieznanych ustawie przyczyn wypowiedzenia przez niego umowy najmu. Takie postanowienia nie będą dla stron wiążące.

Ustawowe przyczyny wypowiedzenia można zbiorczo podsumować jako te, które dotyczą zawinionego zachowania lokatora (np. sytuacja, w której lokator zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności) lub konieczności rozbiórki lub remontu budynku.

Właściciel nieruchomości nie może wypowiedzieć umowy najmu, jeśli nie zaistniała jedna lub więcej spośród sytuacji opisanych w ustawie. Z kolei dokonując wypowiedzenia, właściciel powinien dochować formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym wymagane jest wskazanie przyczyny wypowiedzenia, ponieważ nie może być ona dowolna.

„Gdy nie zachodzi żadna ze wskazanych w ustawie przyczyn wypowiedzenia, właściciel lokalu mieszkalnego, któremu zależy na zakończeniu stosunku najmu, może siłą argumentów doprowadzić do zawarcia z najemcą porozumienia”, informuje Marta Adamczyk, radca prawny. „Ważne jest, aby tego typu przedmiotowe porozumienie zawierało nie tylko warunki, ale i termin rozwiązania stosunku prawnego.”, dodaje.

Zobacz również