EkoEnergia – Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

10 lipca 2019 |

Kielecka firma EkoEnergia wybudowała przy ulicy Olszewskiego nowoczesne centrum odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym i szkoleniowym. W ramach inwestycji powstał budynek o powierzchni ok. 1,5 tys. m2, w którym zaplanowano 47 stanowisk badawczych. W centrum są prowadzone badania nad technologiami OZE. Do współpracy zostały zaangażowane kieleckie uczelnie – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polityka Świętokrzyska, a także szkoły zawodowe.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 11 mln zł, z czego ponad 4 mln zł stanowiło dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z działania pn. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Inwestycja powstanie na działce zlokalizowanej w strefie inwestycyjnej Kieleckiego Parku Technologicznego.

EkoEnergia specjalizuje się w dobieraniu, projektowaniu i montowaniu wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Zobacz również