Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

19 sierpnia 2018 |

Hala sportowa stanęła przy ulicy Jagiellońskiej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Nowy budynek został częściowo „dostawiony” do istniejącej wcześniej hali sportowej, a przestrzeń, która powstałą między nimi przeznaczono na magazyn sprzętu. Dodatkowo wzdłuż starej części zaprojektowano zaplecze socjalne. Takie rozwiązanie umożliwiło łatwe połączenie funkcjonalno-użytkowe starej i nowej hali. Powierzchnia użytkowa obiektu to 1 949 m2. Wartość inwestycji to 14,28 mln zł brutto, z czego niecałe 10 mln zł pokryło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kielcach i kolejne inwestycje
Hala to początek rozbudowy infrastruktury szkoły. Inwestycja ta jest ściśle związana z przekształceniem istniejącego liceum w X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. Jesienią 2018 roku zakończyły się prace termomodernizacyjne starego budynku dydaktycznego, którego kolorystyka elewacji współgra z architekturą nowego obiektu. W kolejnych latach miasto planuje budowę trzykondygnacyjnego internatu oraz połączenie go z częścią dydaktyczną.

Zobacz również