GDDKiA – S74 – budowa drogi Kielce-Cedzyna

29 grudnia 2011 |

Nowy wylot drogi ekspresowej nr 74 z Kielc w kierunku Lublina i Rzeszowa to inwestycja zrealizowana na odcinku blisko 7 kilometrów (w granicach miasta – 2,6 km, poza granicami Kielc – 4,2 km). Przedsięwzięcie objęło budowę węzła z tunelem w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej, czyli drogi 74 pod aleją Solidarności (droga krajowa 73). W ramach inwestycji powstała również nowa dwujezdniowa droga będąca przedłużeniem ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. Cały wylot wschodni ma parametry drogi ekspresowej. W ramach inwestycji powstanie kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74.

Zobacz również