Centrum Technologiczne – hala RECIFE_TECH/YUYAO_TECH (Kielecki Park Technologiczny)

01 marca 2015 |

Hala YUYAO_TECH
Dwumodułowa hala o łącznej powierzchni 3914 m2. Każdy moduł składa się z hali produkcyjno–magazynowej i zaplecza socjalno–biurowego.

Hala RECIFE_TECH
2 moduły o łącznej powierzchni 3914 m2. Każdy moduł składa się z hali produkcyjno – magazynowej i zaplecza socjalno – biurowego.

Inwestycja powstała w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”.

Zobacz również