Kieleckie Centrum Kultury – termomodernizacja

30 października 2012 |

Projekt”Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu ograniczenia ich energochłonności” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. (lider konsorcjum) wraz Zakładem Remontowo Budowlanym Kozera Andrzej (konsorcjant) z Kielc. Wartość kontraktu: 6 384 313,19 zł brutto.

Zobacz również