Muzeum Wsi Kieleckiej – rozbuowa Dworku Laszczyków

03 sierpnia 2010 |

Projekt obejmował modernizację istniejącego obiektu i całego otoczenia oraz budowę dodatkowego budynku z pomieszczeniami administracyjnymi i miejscem na prezentację wystaw. Elewacja budynku została wykonana w formie ekonomicznej – planowany, interesujący kamień został zastąpiony zwykłym tynkiem.

Konkurs SARP nr 934 – opracowanie koncepcji przebudowy (modernizacji) Dworu Laszczyków w Kielcach – II nagroda

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (na podstawie serwisu Ronet.pl)

  1. Nową zabudowę maksymalnie odsuwa się w głąb działki (do tylnej linii zabudowy budynku na sąsiedniej działce od strony południowej) w celu zapewnienia właściwej ekspozycji zabytku, oraz ochrony istniejących drzew. Projektowane oświetlenie terenu ma za zadanie zapewnienie właściwej oprawy zabytku także po zmroku. Plac przed wejściem głównym zorganizowany w sposób podkreślający elewacje frontową Dworu. Zgodnie z wymaganiami inwestora zaprojektowano plac wielofunkcyjny pozwalający na organizowanie imprez folklorystycznych, kina letniego i wernisaży, z możliwością bezpośredniego połączenia z projektowaną salą wystawową i zapleczem konsumpcji. Od strony północno-wschodniej przy ulicy przewiduje się plac ekspozycyjny z możliwością umieszczenia tymczasowych punktów handlowych /straganów/. Ścieżka edukacyjna po stronie północnej łączy plac ekspozycyjny z placem wielofunkcyjnym.
  1. Projektowany budynek wykończony kamieniem nawiązującym do istniejących murów graniczących posesje w konstrukcji murowanej, z dachem na wiązarach z drewna klejonego krytym blachą, z dodatkową warstwa z folii PEHD z wykończeniem z kamienia jak na elewacjach. Wykończenie wewnętrzne o wysokim standardzie wg indywidualnych projektów wnętrz. Budynek wyposażony będzie w centralną klimatyzacje. Place, dojścia i dojazdy z kostki granitowej, bazaltowej i kamienia naturalnego.

 

  • powierzchnia terenu inwestycji – 2281 m²
  • powierzchnia zabudowy istniejąca – 259 m²
  • powierzchnia zabudowy projektowana – 226 m²
  • łączna powierzchnia netto wszystkich kondygnacji – 529,4 m²
  • przyrost powierzchni w stosunku do stanu istniejącego – 293,4 m²
  • kubatura projektowana – 1403,0 m³

 

Zobacz również