Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej (MZD Kielce)

30 września 2013 |

Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej  obejmuje rozbudowę ul. Radiowej do drogi dwujezdniowej od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic na skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną oraz przebudowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na drogę dwujezdniową poprzez dobudowę drugiej jezdni po stronie północnej wraz z remontem istniejącej jezdni. Zakres robót obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z przebudową kolizji sieci elektroenergetycznych, przebudowę gazociągu, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z istniejącymi wodociągami,przebudowę kolizji z kanalizacją teletechniczną.

 

Zobacz również