Budowa zintegrowanych peronów przystankowych (MZD Kielce)

03 kwietnia 2015 |

„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Zadanie 12: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych

W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano 81 przystanków komunikacji miejskiej na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Kielce. Na każdym z przystanków wybudowano nową konstrukcję nawierzchni peronów oraz specjalnie wyprofilowane krawężniki umożliwiające podjazd autobusu jak najbliżej krawędzi peronu. Wymieniono również nawierzchnię chodników oraz zamontowano specjalne korytarze prowadzące dla osób niewidomych (płyty z wypustkami). Zmieniła się też nawierzchnia zatok autobusowych, którą wykonano w technologii betonowej. W zależności od natężenia zamontowano jedną z trzech kategorii wiat – małą (wg projektu typowego), średnią lub dużą (wg projektu wybranego w konkursie autorstwa zwA Architekci z Łodzi).

Zobacz również