Przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (MZD Kielce)

30 maja 2007 |

Kielce: rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul.Krakowskiej (droga 762)

Zadanie I – przebudowa wiaduktów – pod południową jezdnią wiaduktu nr 1 i wiadukt nr 2 wraz z przebudową: sieci odwadniającej, sieci elektrycznej z wymianą punktów oświetleniowych, sieci telekomunikacyjnej i całkowitą wymianą warstw pieszo-jezdnych na wiaduktach oraz na dojazdach do wiaduktów.

Zadanie II – przebudowa wiaduktów – pod północną jezdnią wiaduktu nr 1 i wiadukt nr 3 wraz z przebudową: sieci odwadniającej, sieci elektrycznej z wymianą punktów oświetleniowych i całkowitą wymianą warstw pieszo-jezdnych na wiaduktach oraz na dojazdach do wiaduktów.

Ul. Krakowska jest częścią drogi wojewódzkiej nr 762. W ciągu tej arterii zlokalizowany jest węzeł drogowy, w skład którego wchodzą 3 wiadukty. Celem inwestycji jest poprawa dostępności miasta do sieci dróg krajowych i międzynarodowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres prac obejmował:

  • przebudowę jezdni drogi – 9138 m2
  • przebudowę obiektów mostowych – 3 szt
  • przebudowę chodników – 1259,0 m2
  • przebudowę sieci odwadniającej – 1402 mb
  • wymianę punktów oświetleniowych – 36 szt.
  • przebudowę kanalizacji technicznej – 614 mb

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 16 mln zł. Miasto wnioskowało o dofinansowanie, w kwocie 12 mln zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach działania „Rozwój infrastruktury drogowej” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 19 stycznia 2005 roku Regionalny Komitet Sterujący pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 2,4 mln Euro.

75% środków na realizację projektu pochodzi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR
25% środków na realizację projektu stanowią środki z budżetu miasta Kielce

 

Zobacz również