Rozbudowa ulicy Łódzkiej (MZD Kielce)

30 marca 2007 |

Tuż po zakończeniu rozbudowy ulicy Jesionowej, przyszła kolej na modernizację wiecznie zakorkowanej ulicy Łódzkiej. To kolejna część rozbudowy kieleckiego odcinka drogi krajowej nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik – Zamość. W pierwszym etapie drugiego pasma doczeka się odcinek między węzłem Skrzetle a skrzyżowaniem z ulicą Hubalczyków. Inwestycja obejmuje także przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci cieplnych, kanału sanitarnego, kanalizacji teletechnicznej, deszczowej i oświetlenia ulicznego wraz budową sygnalizacji świetlnej. Kolejny planowany etap to budowa drugiej nitki Łódzkiej, do skrzyżowania z ulicą Zakładową.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart, Kielce oraz Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Górki Szczukowskie k/Kielc

Zobacz również