Przebudowa ulicy Krakowskiej (MZD Kielce)

30 września 2012 |

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr.762 na odcinku od granicy miasta do ul.Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

W ramach inwestycji zmodernizowano ulicę Krakowską w granicach administracyjnych miasta. Inwestycja kosztowała 36 mln zł.

Zakres prac:

 • Długość przebudowywanej drogi dwujezdniowej – 6,9 km
 • Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 2 km
 • Przebudowa mostów – 6
 • Budowa nowego mostu (przejście dla zwierząt) – 1
 • Przebudowa przejść dla pieszych – 28
 • Długość przebudowywanych chodników – 6,7 km
 • Liczba przebudowywanych skrzyżowań – 16.
 • Długość przebudowywanych utwardzonych poboczy – 6,3
 • Liczba zmodernizowanych zatok przystankowych – 16
 • Długość przebudowywanej kan.deszczowej – 1,23 km
 • Liczba przebudowanych punktów oświetlenia – 363

 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART z Kielce i Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT z Piekoszowa.

Zobacz również