Przebudowa placu Piłsudskiego – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap III (MZD Kielce)

30 grudnia 2014 |

„Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 18,86 mln zł, z czego dofinansowanie to 9,96 mln zł.

ZAKRES INWESTYCJI:

  1. Przebudowa terenu przed głównym wejściem Wojewódzkiego Domu Kultury (tzw. dziedziniec zewnętrzny).
  2. Połączenie ulic Krakowskiej oraz Wojska Polskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Zobacz również