Nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

03 sierpnia 2017 |

Istniejące zabudowania poddane zostaną gruntownej przebudowie i nadbudowie na potrzeby nowej funkcji, czyli teatru. Obiekt będzie składał się z trzech części: „Dworu Starościńskiego”, nowo wybudowanej – łączącej istniejące dwa budynki oraz „Kuźni”. W „Dworze Starościńskim” zlokalizowana będzie mała scena (kameralna), widownia dużej sceny, foyer dla widzów, bufet, zaplecze sanitarne, szatnie, kasy biletowe. W nowo wybudowanej części powstanie duża scena z zapleczem (zapadnie, kieszeń sceniczna, magazyn), oraz część garderób. Natomiast w budynku „Kuźni” umieszczone będą pomieszczenia administracyjne (w tym marketing i zarządzanie), techniczne (ślusarnia i stolarnia), pracownia plastyczna oraz indywidualne garderoby gościnne. Przebudowane zostaną dachy obu istniejących budynków, z zachowaniem ich formy kopertowej. Zlikwidowana zostanie mansarda na dachu Dworu (będąca naleciałością wtórną). Budynek przylegający do muru przybramnego dzielącego Wzgórze Zamkowe od Parku Miejskiego adaptowany zostanie na kotłownię gazową. Zmianie ulegnie również częściowo zagospodarowanie wokół budynku, ze względu na planowaną rozbudowę oraz zapewnienie dojazdów i dojść do budynków, a także wyeksponowanie miejsca pamięci.

W nowej siedzibie teatru powstanie kilka stref: strefa widza, strefa aktora, strefa sceny i zaplecza magazynowego, strefa marketingu i zarządzania, strefa administracyjna, strefa recepcyjno-rekreacyjna, strefa komunikacji. Kubatura budynku po rozbudowie wyniesie ok. 9005 m3, a powierzchnia użytkowa ok. 2000 m². Na widowni Sceny Dużej będzie mogło zasiąść – 148 widzów, a na Scenie Małej – 77 widzów. Budynek teatru zostanie przystosowany do korzystania z niego przez widzów niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koncepcja zakłada wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, a także technologię sceny, akustykę sal, elektroakustykę, oświetlenie sceniczne. Na technologię sceny składa się:

– mechanika górna tj. sztankiety kurtynowe, sztankiety główne (służące do podwieszania dekoracji), sztankiety boczne (służące do podwieszania reflektorów), mosty oświetleniowe nad sceną dużą i małą oraz widownią (służące do podwieszania aparatów oświetleniowych);

– mechanika dolna tj. zespół zapadni scenicznych oraz ruchomy podest w oknie portalowym dużej sali umożliwiający wyrównywanie poziomów wszystkich zapadni do poziomu widowni.

Całkowita wartość projektu wynosi 37 mln 449 tys. złotych. Urząd Miasta Kielce pozyskał na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości ponad 12 mln oraz 812 tys. złotych z budżetu państwa.

Na podstawie informacji Urzędu Miasta w Kielcach.

 

Zobacz również