Rozbudowa infrastruktury Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach – ul. Zgoda

30 grudnia 2014 |

Realizacja obejmowała wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych:

Zadanie I
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach o pawilon ekspozycyjny i budynek laboratoryjno-biurowy w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Teatrapodem” wraz z sieciami zewnętrznymi, chodnikami i zagospodarowaniem terenu.

Część laboratoryjna obejmuje następujące pracownie: preparacji wstępnej, preparacji chemicznej (laboratorium chemiczne), pracownię preparacji szczegółowej, modelarnię (sala do wykonywania odlewów), a także pracownię fotograficzną. W ramach projektu wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt badawczy i techniczny umożliwiający ich funkcjonowanie. Ponadto, nowy budynek jest wyposażony w instalacje: gazową i odgromową, sanitarną, elektryczną i wentylacyjną, przeciwpożarową oraz inne związane z ochroną środowiska i BHP. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano pochylnię oraz wykonano jednolity poziom posadzek w całej strefie budynku.

Obiekt został wyposażony w salę spotkań naukowych i seminaryjnych, w której odbywa się wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań geologicznych i paleontologicznych. Ważnym elementem projektu jest pawilon ekspozycyjny, przeznaczony do przechowywania i wystawiania skamieniałości wypreparowanych w pracowniach laboratoryjnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 997 834,81 zł, w tym wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – 1 854 803,51 zł.

Zadanie II
Przebudowa i remont budynku Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych”.

W ramach realizacji projektu w została wykonana modernizacja infrastruktury budowlano-technicznej i badawczej Oddziału Świętokrzyskiego, dzięki czemu wzmocnieniu uległa jego rola jako placówki regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych oraz ośrodka geoinformacji i popularyzacji geologicznej. W ramach inwestycji zakupiono także niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt badawczy i komputerowy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 427 977,29 zł, w tym wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – 2 412 479,59 zł.

Źródło: Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach

Zobacz również