Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej – kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

18 stycznia 2017 |

Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej powstało na terenie kampusu uniwersyteckiego, tuż obok istniejącego Centrum Języków Obcych. Obiekt mieści trzy instytuty Wydziału Humanistycznego UJK – na pierwszym piętrze Instytut Dziennikarstwa i Informacji, na drugim Instytut Filologii Polskiej, a ostatnie piętro służyć będzie studentom historii.

Koszty inwestycji to 29 milionów zł, z czego 15 milionów zł to środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz również