Centrum Języków Obcych – kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

30 sierpnia 2012 |

Centrum Języków Obcych to czterokondygnacyjny (jedna podziemna) budynek o powierzchni 5 323 m². W jego skład wchodzą dwa, połączone ze sobą łącznikiem segmenty, tworzące układ w kształcie litery „L”. W obiekcie znajdują się: sale wykładowe (75 – 120 osób) i ćwiczeniowe, laboratoria językowe, sale do multimedialnej nauki języków obcych, pokoje kadry naukowej. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w najnowocześniejszy, interaktywny sprzęt: tablice elektroniczne, stanowiska do samokształcenia językowego i tłumaczeń symultanicznych. Centrum Języków Obcych skupiać jednostki uczelni prowadzące kształcenie językowe: Studium Języków Obcych, Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład Neofilologii. Pomieszczenia Centrum Języków Obcych stanowi zaplecze do kształcenia językowego dla wszystkich wydziałów uczelni oraz daje możliwość rozwinięcia edukacyjnej oferty językowej o certyfikowane kursy i szkolenia specjalistyczne np. język biznesu, finansów, medyczny itp.

Zobacz pozostałe inwestycje Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zobacz również