Shell – stacja paliw ul. Grunwaldzka

27 grudnia 2003 |

Druga stacja paliw marki Shell w Kielcach. Koszt budowy wyniósł ok. 4 mln zł. Całość inwestycji składa się z: instalacji technologicznej z trzema dystrybutorami paliwowymi i dwoma podziemnymi zbiornikami paliwa posadowionych na tacy żelbetowej, zadaszenia nad dystrybutorami, stanowiska do rozładunku cysterny dla paliw, stanowiska kompresora, sklepu samoobsługowego, separatora zintegrowanego z odstojnikiem szlamu, śmietnika, trafostacji, parkingu, linii energetycznych, dróg wewnętrznych, wyjazdu na ul. Piekoszowską, przyłączy : wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznego, a także odcinka linii energetycznej w ul. Piekoszowskiej i Naruszewicza oraz wykonania robót budowlanych zabezpieczających istniejące uzbrojenie w miejscu kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną.

 

Zobacz również