Rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

15 stycznia 2018 |

„MEDPAT” to kolejny projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach inwestycji rozbudowany został istniejący budynek uniwersytetu przy al. IX Wieków Kielc. Na nowej kondygnacji powstaną pracownie naukowe i sale dydaktyczne. Wybudowane zostało także nowe skrzydło obiektu, w którym znajdzie się pracownia posturologii i analizy ruchu. Na pierwszym piętrze zlokalizowano pomieszczenia punktów pobrań wraz z gabinetami konsultacyjnymi oraz wydzieloną strefę dla laboratorium diagnostycznego. Na drugim piętrze zaprojektowano zakład patologii z pracowniami hybrydyzacji oraz biologii molekularnej z wyodrębnioną częścią składającą się z pracowni planowania nowoczesnych zabiegów operacyjnych. Na trzecim piętrze znajduje się kompleks pracowni fizjologii i patofizjologii oraz laboratorium mikrobiologii.

Projekt MEDPAT, którego całkowity koszt to 40 mln zł, otrzymał dofinansowanie w kwocie 34,48 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Sama budowa pochłonęła 25 mln zł brutto.

Powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych
W tym samym budynku powstało także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych. Po remoncie sale dydaktyczne i laboratoria zostały wyposażone w sprzęt służący pielęgniarkom i położnym. Koszt projektu „SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach” to 4,2 miliona zł, a środki na jego wdrożenie pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku i zakończyła drugim kwartale 2021 roku.

 

Zobacz również