Zielona Rewitalizacja – przebudowa skweru im. Ireny Sendlerowej (UM Kielce)

26 lipca 2016 |

Zmiana sposobu zagospodarowania zdegradowanego śródmiejskiego skweru im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Paderewskiego była jednym z elementów programu rewitalizacji śródmieścia Kielc. Pierwszą koncepcję w zakresie architektury i zagospodarowania terenu opracowało biuro Kamiński Bojarowicz Architekci z Kielc, a za projektowanie zieleni odpowiedzialna była architekt krajobrazu Małgorzata Skowron. Niestety wówczas nie udało się pozyskać środków na to przebudowę.

Koncepcja została odświeżona w wyniku konsultacji społecznych, po których przyjęto szczegółowe założenia programowo-przestrzenne. W wyniku czego powstał nowy projekt przebudowy. Skwer będzie podzielony na dwie strefy funkcjonalne z dominacją przestrzeni dedykowanej relaksowi nad strefą aktywnego wypoczynku. Alejki zaprojektowano w prosty sposób z wykorzystaniem jednorodnych materiałów przy jednoczesnym zaakcentowaniu odmiennej tektoniki w punktach charakterystycznych (placyki, obramienia nisz, podesty w altanie). Specjalne elementy, w celu częściowego wyróżnienia i odizolowania akustycznego skweru, zaprojektowano od ulicy Paderewskiego, gdzie zaplanowano pawilon wymiany książek. Pojawi się wielofunkcyjna altana parkowa jako miejsce spotkań i małych, miejskich eventów. Od strony Silnicy zostanie zorganizowana aktywna strefa zabaw, z urządzaniami przewidującymi potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Zaprojektowana została także przestrzeń pamięci dedykowana Irenie Sendlerowej, a w północnej części wzdłuż skweru zostanie wybudowana pergola, która zostanie obsadzona dużą ilością zieleni. Na skwerze pojawi się wiele elementów małej architektury – siedziska, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjne oraz toaleta publiczna.

Inwestycja jest częścią projekt „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, na który miasto Kielce pozyskało wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość całego projektu to 21,7 mln zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

Program funkcjonalno-użytkowy przygotowała pracownia vostok design z Krakowa.

Zobacz również