Energis – budynek dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Świętokrzyskiej

12 marca 2012 |

Przedmiotem projektu Energis jest budowa energooszczędnego inteligentnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Obiekt pomieści 22 sale dydaktyczne w tym: sale wykładowe, salę prezentacyjną, sale seminaryjne, audytoryjne,
sale ćwiczeniowo-projektowe, pracownie komputerowe, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz pokoje dla wykładowców oraz salę klubową zlokalizowaną na parterze. Energis to także cztery nowoczesne technologicznie laboratoria dydaktyczno-naukowe umożliwiające prowadzenie prac badawczych unikatowych w skali kraju z zakresu energetyki odnawialnej tj.: odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych w obiektach, wymiany i odzysku ciepła, laboratorium ochrony klimatu. Na IV piętrze powstanie sala dydaktyczna połączona z tarasem zewnętrznym przystosowana do prezentacji zastosowanych nowoczesnych rozwiązań i bieżącego monitoringu efektów energooszczędnych oraz zastosowanych rozwiązań automatyki, sterowania, bilansów zysków i strat energetycznych oraz parametrów środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do uruchomienia 3 nowych kierunków, studiów II stopnia na 3 kierunkach i III stopnia na 1 kierunku.

Podsumowanie projektu Energis:

  • liczba nowo wybudowanych obiektów dydaktycznych – 1 szt.
  • liczba nowo wybudowanych sal dydaktycznych i laboratoriów – 22 szt.
  • liczba nowo wybudowanych i wyposażonych w aparaturę laboratoriów – 4 szt.
  • powierzchnia nowo wybudowanych obiektów dydaktycznych -4 831 m²
  • liczba nowo wybudowanych sal klubowych – 1 szt.
  • powierzchnia nowo wybudowanych sal klub. – 462 m²

Informacje: Politechnika Świętokrzyska

Zobacz również