Projekt Modin II – budowa auli wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej

11 lipca 2010 |

Przedmiotem projektu MODIN II jest modernizacja funkcjonalno-użytkowa obejmująca 4 budynki dydaktyczne A, B, C i D wraz z pasażami oraz 4 hale laboratoryjne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z łącznikami, za wyjątkiem pomieszczeń w hali nr 3 przeznaczonych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz budowa nowej wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc wraz z łącznikiem do budynku D i zagospodarowaniem terenu, a także modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej obejmująca wyposażenie w sprzęt naukowo–badawczy oraz dostosowujące prace budowlane w 6–ciu laboratoriach, których działalność ukierunkowana jest zarówno na potrzeby naukowo–dydaktyczne Uczelni, współpracę naukową jak i współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu świętokrzyskiego. Budowa auli będzie kosztowała ok. 9 mln zł.

Zobacz również