Centrum Tenisowe ROKO na Ślichowicach

26 listopada 2006 |

U zbiegu ulic Kaznowskiego i Jurajskiej, na osiedlu Ślichowice, warszawska firma wybudowała obiekt rekreacyjny. Początkowo na tym terenie SM Domator chciała zorganizować park osiedlowy z m.in. dwoma placami zabaw oraz alejkami obsadzonymi krzewami i drzewami ozdobnymi, jednak do realizacji nie doszło. W połowie 2004 roku do Urzędu Miasta w Kielcach zgłosiła się firma, która wyraziła chęć budowy centrum sportowo-usługowo-rekreacyjnego.

W pierwszym etapie wybudowana została hala, w której znajdują się cztery korty tenisowe i bar. Równocześnie rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu inwestycji, w którego ramach wybudowano sześć zewnętrznych, oświetlonych kortów tenisowych. Całkowita powierzchnia hali ma ponad 2,3 tys. m2.

Zobacz również