Sprawdź, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie najemcy

20 września 2018 |

Przełom września i października to czas, w którym widoczny jest znaczny ruch w wynajmowaniu lokali mieszkalnych. Właściciele lokali mieszkalnych z reguły podpisują standardowe umowy najmu, często nie wiedząc, że istnieje lepsza z ich perspektywy instytucja. Szczególnie w przypadku wynajmu osobom dojrzałym czy na dłuższy okres czasu.

Zwykła umowa najmu nie gwarantuje właścicielom nieruchomości skutecznej ochrony ich własności. Szczególnie w przypadku uciążliwych lokatorów. W jaki sposób można się przed tym zabezpieczyć?

Częstą bolączką właścicieli lokali mieszkalnych jest: jak zabezpieczyć się w umowie najmu i uregulować sytuację, gdy najemca nie chce dobrowolnie opuścić lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu. – mówi radca prawny Marta Adamczyk. Rozwiązaniem takich kwestii jest podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Taka umowa nie jest niczym innym jak umową najmu lokalu mieszkalnego, ale w przeciwieństwie do standardowej umowy umożliwia ona usunięcie uciążliwego lokatora bez długotrwałej i kosztownej procedury eksmisji. – dodaje.

Umowa najmu okazjonalnego – warunki:

  1. umowa najmu – koniecznie w formie pisemnej,
  2. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu,
  3. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  4. oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Choć warunki najmu okazjonalnego są bardziej wymagające, skorzystanie z tej instytucji jest szczególnie wskazane w najmie długoterminowym, np. kiedy wynajmujemy mieszkanie osobom dorosłym, pracującym, którzy mają zamiar mieszkać tam dłużej niż potencjalnie mogliby studenci, z reguły zmieniający wynajmowane mieszkania o wiele częściej. – radzi Marta Adamczyk. Prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami nieruchomości, w tym posiadaczami własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Wynajmujący musi pamiętać o zgłoszeniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przeciwnym wypadku wynajmujący nie będzie mógł skorzystać z przywilejów, jakie zapewnia instytucja najmu okazjonalnego. – przypomina.

W przypadku odmowy opuszczenia lokalu przez najemcę, umowa najmu okazjonalnego uprawnia wynajmującego do przeprowadzenia uproszczonej eksmisji najemcy i jego rodziny. Jeżeli najemca nie opuścił lokalu, właściciel może tego żądać, kierując do najemcy żądanie w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym (np. przez notariusza). Gdy najemca nadal nie opuszcza lokalu, właściciel powinien złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności załączonemu do umowy aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Jest to znacznie uproszczona forma egzekucji w stosunku do obowiązującej przy zwykłej umowie najmu: właściciel nie musi bowiem wytaczać powództwa o eksmisję.

Zobacz również